Скенирајте го QR кодот со помош на апликација за автенификација за да го дознаете автентикацискиот код или внесете го токенот во апликацијата за автентификација!
Апликацијата за автентификација можете да ја превземете од App Store или од Google Play со клик на соодветните копчиња подолу.

Скенирај го QR кодот

 

или внеси го овој код: